İlçemiz İmamuşağı Mahallesi 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 2399, 2402, 2406, 2456, 4741, 4742, 4743, 4744, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881 no.lu parsellerin bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre hazırlanan ve Silifke Belediyesi Encümeninin 19.07.2017 tarih ve 628 sayılı Kararı ile kabul edilen imar uygulaması, 01.08.2017– 30.08.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı sürecinde yapılan itirazlar Silifke Belediyesi Encümenin 01.11.2017 tarih ve 2017/1083 sayılı kararı ile değerlendirilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve aynı kanunun 18. Maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39. Maddesi uyarınca Belediyemiz hizmet binası panosunda 14.11.2017 ve 14.12.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Söz konusu uygulama dosyası 29.12.2017 tarih ve 26870 sayılı yazımız ile 5216 sayılı  Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesine istinaden onaylanmak üzere Mersin  Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Mersin  Büyükşehir Belediyesinin 14.05.2018 tarih ve 62748 sayılı yazısına istinaden yapılan değerlendirilmeler sonunda Silifke Belediyesi Encümeninin 23.05.2018 tarih ve 2018/493 sayılı encümen kararı ile kabul edilen 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi işlemi Müdürlüğümüz ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle 28/05/2018 - 28/06/2018  tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.