Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan,
mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 147.824,61 m2 yüzölçümlü 1210 parsele ilişkin 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği