Mersin İli Silifke İlçesi Gazi Mahallesi 745 ada 2 numaralı parselin Kapalı Pazar Alanı ve 743 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parseller ile  744 ada 1 ve 4 nolu parsellerin Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Silifke Uygulama İmar Planı Değişikliği