Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Limanı ve Geri Bölgesindeki Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları  A.Ş. ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planları